Πολιτική ακύρωσης:

  • Το Soleado Villas&Suites δέχεται Δωρεάν Ακύρωση μόνο 60 ημέρες νωρίτερα από την άφιξη.
  • Ακυρώσεις που γίνονται σε λιγότερο από 60 ημέρες πριν την άφιξη θα έχουν χρηματική ποινή 100% της κράτησης.
  • Το Soleado Villas %Suites διατηρεί το δικαίωμα χρέωσης του πελάτη για κάθε βλάβη που αυτός ή τα άτομα που τον συνοδεύουν, προκαλέσουν στο κατάλυμα και τις εγκαταστάσεις του κατά τη διάρκεια της διαμονής τους σε αυτό.

Πρόωρη αναχώρηση

  • Σε περίπτωση πρόωρης αναχώρησης, το Soleado Villas&Suites έχει το δικαίωμα χρηματικής ποινής αντίστοιχης της υπόλοιπης διαμονής.
  • Η πολιτική κρατήσεων και πολιτική ακυρώσεων ενδέχεται να διαφέρει βάση συγκεκριμένων πακέτων ή προσφορών.

Μη εμφάνιση

  • Σε περίπτωση μη εμφάνισης ολόκληρο το ποσό της κράτησης θα χρεωθεί.